TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SDC: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 24:5

13-11-2009 - 05:39 AM | Doanh nghiệp

SDC: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 24:5

TTLKCK thông báo ngày 23/11/2009 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn Sông Đà (mã CK: SDC).

Theo đó, SDC sẽ phát hành thêm 375.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ thực hiện là 24:5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua, cứ 24 quyền mua được mua thêm 05 cổ phần mới. Số cổ phần mới cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không bị vượt quá quy định)

Giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần.

Số cổ phần không được cổ đông có quyền đặt mua hết (nếu có) và tổng số cổ phần lẻ (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 04/12/2009 đến ngày 28/12/2009 và thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 04/12/2009 đến ngày 31/12/2009

Người sở hữu quyền mua thêm cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3). Chứng khoán đặt mua là loại cổ phần tự do chuyển nhượng.

VSD tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SDC ngày 20/11, 23/11 và 24/11/2009.

Được biết, lũy kế 9 tháng đầu năm, SDC đạt 98,43 tỷ đồng doanh thu tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2008 và hoàn thành 79,67% so với kế hoạch 123,54 tỷ đồng doanh thu cả năm 2009.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2009, LNST của công ty là 7,445 tỷ đồng tăng 14,36% so với cùng kỳ năm 2008. LNTT lũy kế là 8,49 tỷ đồng tương đương hoàn thành 89,18% kế hoạch năm.

TT

thanhtu

Trở lên trên