TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SDFC: Đặt kế hoạch 118,3 tỷ đồng LNTT, tăng VĐL lên 936 tỷ đồng năm 2011

16-04-2011 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

SDFC: Đặt kế hoạch 118,3 tỷ đồng LNTT, tăng VĐL lên 936 tỷ đồng năm 2011

Năm 2011, SDFC sẽ thực hiện phương án chuyển đổi trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu đã được đại hội thông qua.

Ngày 15/4 Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà – SDFC đã tiến hành tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2011, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch phát triển năm 2011.

Năm 2010 đạt 80,6 tỷ đồng LNST

Doanh thu năm 2010 đạt 599 tỷ đồng (bằng 143% so với kế hoạch đề ra); lợi nhuận trước thuế đạt 107,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 80,6 tỷ đồng bằng 112% kế hoạch năm; Chi trả cổ tức 10%.

Trong năm 2010 công ty cũng đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, góp phần nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu nguồn vốn huy động và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Năm 2011 tăng vốn điều lệ từ 500 lên 936 tỷ đồng

Năm 2011, SDFC sẽ thực hiện phương án chuyển đổi trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu đã được đại hội thông qua. Công ty đã hoàn thiện hồ sơ tăng vốn theo quy định của NHNN và được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 686 tỷ đồng bằng việc chuyển đổi 186 tỷ đồng trong tổng số 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên 2009 thông qua.

Đối với 114 tỷ đồng trái phiếu còn lại thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Sông Đà, theo quy định về việc tham gia góp vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước vào lĩnh vực tài chính thì tỷ lệ góp vốn hiện tại của Tập đoàn Sông Đà tại SDFC đã vượt tỷ lệ quy định, vì vậy phần trái phiếu chuyển đổi thuộc quyền sở hữu này không được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Bên cạnh đó, SDFC sẽ chào bán 2,5 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 686 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng, phương án cụ thể như sau:

Phân phối 20 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền mua với giá 10.000 đồng/cp.

Chào bán 3 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược, mức giá chào bán không thaaos hơn mức giá cho cổ đông hiện hữu. Danh sách nhà đầu tư nước ngoài chiến lược và số lượng cổ phần mà các đối tượng này được quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Chào bán 2 triệu cổ phần cho cán bộ công nhân viên, với mức giá 10. 000 đồng/cp

Với số vốn điều lệ mới này, Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với 570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 118,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thế là 88,7 tỷ đồng.

Khánh Linh

Theo SDFC

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên