TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SDH-mẹ: Lãi quý 4 không đủ giúp cả năm thoát lỗ

26-01-2013 - 15:32 PM | Doanh nghiệp

SDH-mẹ: Lãi quý 4 không đủ giúp cả năm thoát lỗ

Tài sản ngắn hạn chủ yếu nằm ở khoản phải thu khác 107 tỷ đồng và hàng tồn kho 134 tỷ đồng. Nợ chiếm gần 60% tổng tài sản trong đó người mua trả tiền trước 10,37 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của công ty mẹ.

Cuối năm 2012, dư tài sản ngắn hạn của SDH đạt 358 tỷ đồng nhưng dư tiền chỉ 948 triệu đồng. Tài sản ngắn hạn chủ yếu nằm ở khoản phải thu khác 107 tỷ đồng và hàng tồn kho 134 tỷ đồng. Nợ chiếm gần 60% tổng tài sản trong đó người mua trả tiền trước 10,37 tỷ đồng.

So với 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh quý 4 của công ty khá khởi sắc. Doanh thu thuần đạt 39,28 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt gần 15 tỷ đồng, tăng 28%.

LNST của riêng quý 4 đạt 8,55 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 2,68 tỷ đồng quý 4/2011. Nhờ khoản lợi nhuận quý 4 nên mức lỗ năm 2012 còn 12,21 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 0,93 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

39.28

27.15

44.68%

102.59

122.3

-16.12%

Giá vốn

24.3

15.41

57.69%

83.17

87.72

-5.19%

Tỷ trọng giá vốn/DT

61.86%

56.76%

 

81.07%

71.73%

 

LN gộp

14.98

11.73

27.71%

19.42

34.58

-43.84%

LNST

8.55

-2.68


-12.21

0.93

 

 Báo cáo tài chính quý 4

Giải trình

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

Trở lên trên