TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SDT: 10/08, GDKHQ nhận cổ tức 20% bằng tiền, cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:8

29-07-2011 - 10:55 AM | Doanh nghiệp

SDT: 10/08, GDKHQ nhận cổ tức 20% bằng tiền, cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:8

Công ty cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011.

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã CK: SDT) thông báo ngày 12/08/2011 là ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, vào ngày 25/08 tới công ty sẽ gửi thư để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết).

Được biết, CTCP Sông Đà 10 (SDT)-mẹ: Riêng quý II/2011, SDT đạt 373,14 tỷ đồng doanh thu và 25,94 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 156% và LNST tăng 11%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, SDT đạt 17,83 tỷ đồng LNST, giảm 12,54% so với cùng kỳ.

Vào ngày 12/09/2011, SDT sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng)

Công ty cũng thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2011

Tỷ lệ thực hiện: 10:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, 10 quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận thêm 08 cổ phần mới).

Số lượng cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được bán cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được, Công ty sẽ chuyển lại cho các cổ đông có cổ phiếu lẻ.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10 và xuất trình CMND.

Minh Ngọc
Theo VSD

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên