TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SDU: Lợi nhuận sau kiểm toán giảm 40,85% còn 25,01 tỷ đồng

19-04-2011 - 11:16 AM | Doanh nghiệp

SDU: Lợi nhuận sau kiểm toán giảm 40,85% còn 25,01 tỷ đồng

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 44,41 tỷ đồng và giá vốn giảm 33,29 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 11,14 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (SDU) thông báo báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Sau kiểm toán, LNST của SDU giảm mạnh 17,27 tỷ đồng tương đương mức giảm 40,85% còn 25,01 tỷ đồng.

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 44,41 tỷ đồng và giá vốn giảm 33,29 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 11,14 tỷ đồng xuống còn 63,06 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, khoản chi phí bán hàng bổ sung 3,21 tỷ đồng khiến lợi nhuận giảm tương ứng. Lợi nhuận khác cũng được điều chỉnh từ lãi 23 triệu đồng thành âm 2,39 tỷ đồng.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
DT bán hàng 296.68 252.27 -44.41
giá vốn 222.49 189.2 -33.29
LN gộp 74.2 63.06 -11.14
DT tài chính 10.18 10.78 0.6
CP tài chính 14.88 16.88 2
CP bán hàng 0 3.21 3.21
CP quản lý DN 12.99 13.18 0.19
LN thuần
56.5 40.56 -15.94
LN khác 0.02 -2.39 -2.41
LN trước thuế 56.52 38.16 -18.36
Thuế TNDN 14.25 13.16 -1.09
LNST 42.28 25.01 -17.27
T.Hương
Theo HNX

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên