TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SEC: Quý 4 lãi 4,71 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ

18-01-2013 - 12:15 PM | Doanh nghiệp

SEC: Quý 4 lãi 4,71 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ

Luỹ kế năm 2012, SEC lãi 64,73 tỷ đồng, giảm 34,44% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4 tăng mạnh 95% so với cùng kỳ năm 2011 lên 143,64 tỷ đồng. Luỹ kế năm 2012 công ty đạt 708,65 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ.

Lãi gộp quý 4 tăng 63% so với cùng kỳ và lãi sau thuế tăng 90% so với quý 4/2011. Luỹ kế năm 2012, SEC lãi 64,73 tỷ đồng, giảm 34,44% so với năm 2011.

Cuối năm 2012, tổng nợ chiếm 66% tổng tài sản. Trong số 167  tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, công ty có vay HSBC Việt Nam 65 tỷ đồng, ANZ Việt Nam 52 tỷ đồng và Ngân hàng NNvà PTNN Việt Nam tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng.

Giá đường bình quân quý 4 công ty bán ra là 13.857 đồng/kg (trước thuế).

Trong quý 4 năm 2012, công ty phát sinh giao dịch với các bên liên quan hơn 120 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

143.64

73.68

94.95%

708.65

552.75

28.20%

Giá vốn

121.69

60.21

102.11%

574.85

400.38

43.58%

Tỷ trọng giá vốn/DT

84.72%

81.72%

 

81.12%

72.43%

 

LN gộp

21.95

13.47

62.95%

133.8

152.37

-12.19%

DT tài chính

4.58

9.16

-50.00%

20.35

23.1

-11.90%

LNST

4.71

2.48

89.92%

64.73

98.74

-34.44%

Báo cáo tài chính quý 4

 Thanh Hiên

thanhhuong

SEC

Trở lên trên