TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SFN: Năm 2012, LNTT đạt 8,6 tỷ đồng vượt 10% kế hoạch

20-01-2013 - 17:31 PM | Doanh nghiệp

SFN: Năm 2012, LNTT đạt 8,6 tỷ đồng vượt 10% kế hoạch

Riêng quý IV/2012, LNTT đạt gần 1,72 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã CK: SFN) thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2012 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 45,5 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần là 86% trong khi cùng kỳ là 92% nên lãi gộp đạt 6,28 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính vẫn ở mức thấp, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng so với cùng kỳ trong đó chi phí QLDN tăng tới 79% so với quý IV/2011 nên LNTT đạt gần 1,72 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của SFN, chênh lệch tăng của lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2012 so với quý 4 năm 2011 do giá nguyên liệu thấp hơn so với năm 2011, lãi suất ngân hàng giảm, tỷ giá ngoại tệ ổn định, thị trường xuất khẩu ổn định. Thời tiết thuận lợi, mưa bão giảm dần trong quý 4 năm 2012, tạo thuận lợi cho ngư dân ra khơi đánh bắt dài ngày làm cho nhu cầu lưới tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 173,5 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, LNTT đạt 8,6 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ tương ứng hoàn thành 110% kế hoạch cả năm 2012.

CHỈ TIÊU

Quý 4

Lũy kế từ đầu năm

đến cuối quý này

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2011

Doanh thu thuần

45.572.495.018

46.837.537.585

173.502.677.298

180.078.987.818

Giá vốn hàng hoá

39.292.767.442

42.989.750.458

151.369.477.919

160.167.703.220

Lợi nhuận gộp

6.279.727.576

3.847.787.127

22.133.199.379

19.911.284.598

Doanh thu hoạt động tài chính

24.132.820

48.262.530

290.369.103

909.530.466

Chi phí tài chính

660.223.296

728.386.402

2.316.444.966

3.551.715.227

Chi phí bán hàng

517.994.782

397.152.105

2.015.024.888

1.807.723.833

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.404.295.608

1.900.348.705

9.598.910.857

8.265.595.138

Lợi nhuận thuần

1.721.346.710

870.162.446

8.493.187.771

7.195.780.866

LNTT

1.721.346.710

981.212.045

8.614.140.151

7.577.882.770

LNST

1.293.100.033

735.909.034

7.163.157.024

5.683.412.077

BCTC quý IV

Minh Trang

thanhtu

SFN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên