TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SHN: Công ty mẹ lỗ 17,44 tỷ đồng quý I

26-04-2012 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

SHN: Công ty mẹ lỗ 17,44 tỷ đồng quý I

Việc nguồn thu bị eo hẹp trong bối cảnh chi phí tài chính cao và các chi phí hoạt động tối thiểu vẫn phải trả khiến công ty tiếp tục lỗ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý I/2012 chỉ vỏn vẹn 215 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt 78,97 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính -229 triệu đồng trong khi cùng kỳ 6,94 tỷ đồng.

Việc nguồn thu bị eo hẹp trong bối cảnh chi phí tài chính 14,97 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay 9,49 tỷ đồng) khiến công ty lỗ thuần 17,16 tỷ đồng.

Lỗ sau thuế quý I/2012 của công ty mẹ SHN là 17,44 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 3,1 tỷ đồng cùng kỳ.

CHỈ TIÊU Quý I năm nay Quý I năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 215,537,700 78,965,826,453
2. Các khoản giảm trừ - -
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 215,537,700 78,965,826,453
4. Giá vốn hàng bán - 69,527,246,059
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 215,537,700 9,438,580,394
6. Doanh thu hoạt động tài chính (229,247,515) 6,939,298,605
7. Chi phí tài chính 14,971,402,043 16,995,856,570
- Trong đó: Chi phí lãi vay 9,486,320,588 4,782,151,193
8. Chi phí bán hàng 1,151,990,210 874,468,842
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,022,904,008 1,602,915,145
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (17,160,006,076) (3,095,361,558)
11. Thu nhập khác - -
12. Chi phí khác 284,793,000 880,000
13. Lợi nhuận khác (284,793,000) (880,000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (17,444,799,076) (3,096,241,558)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- -
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - -
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (17,444,799,076) (3,096,241,558)

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/SHN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên