TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SHS: Quý 1 đạt 20 tỷ đồng LNTT, bằng 8,4% kế hoạch năm

26-04-2010 - 12:12 PM | Doanh nghiệp

SHS: Quý 1 đạt 20 tỷ đồng LNTT, bằng 8,4% kế hoạch năm

Mức lợi nhuận trên tăng bằng 5,5 lần cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức 29,7 tỷ đồng của quý trước.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) công bố báo cáo tài chính quý 1/2010.

Tổng doanh thu trong 3 tháng đầu năm của công ty đạt 32,77 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 3,45 tỷ; doanh thu tự doanh đạt 16 tỷ; doanh thu khác đạt 12,15 tỷ.

Doanh thu quý 1/2010 của SHS tăng gấp gần 3 lần so với quý 1/2009 (11,9 tỷ) nhưng chỉ bằng 37,3% so với quý 4/2009 (87,84 tỷ). Doanh thu tự doanh quý 4/2009 đạt hơn 56,2 tỷ đồng.

Tuy vậy, chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 1/2010 khá thấp, đạt 6,71 tỷ đồng (quý trước là 47 tỷ). Trừ đi chi phí quản lý, lợi nhuận trưỡ thuế của SHS đạt 20,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 15,24 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 372 đồng.

So với kế hoạch năm là 488,4 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ đồng LNTT thì tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của SHS là khá thấp.

Năm 2009, công ty đạt 196,8 tỷ đồng doanh thu và 101,8 tỷ đồng LNTT. Lợi nhuận sau thuế đạt 84,7 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 18%.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) 10Q1 09Q1 09Q4
Doanh thu 32.8 11.9 87.8
+DT môi giới 3.5 0.2 9.8
+DT Tự doanh 16.0 4.9 56.2
+DT Khác 12.2 6.8 20.2
Chi phí HĐKD 6.7 2.8 47.0
Chi phí QL 6.0 5.4 11.2
LNTT 20.1 3.6 29.7
LNST 15.2 3.1 24.9
 
Quốc Thắng
Theo SHS

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên