TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SJC: 6/1 GDKHQ mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 2:1

24-12-2010 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

SJC: 6/1 GDKHQ mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 2:1

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 20/01/2011 đến ngày 24/02/2011.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/1/2011
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2011
  • Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  • Số lượng phát hành: 1.500.000 cp
  • Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phần mới)
  • Giá phát hành: 10.000 đồng/cp

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): Số lượng cổ phần mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ (nếu có) sẽ không tính. Số cổ phần phát hành thêm không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng và giá chào bán phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông (không thấp hơn giá bán cho các nhà đầu tư đã mua ở lần 1 của đợt phát hành thêm này).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/01/2011 đến ngày 22/02/2011

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 20/01/2011 đến ngày 24/02/2011

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Trụ sở Công ty.

Minh Thành

Theo VSD

thanhhuong

Trở lên trên