TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SJE: EPS cả năm 2012 đạt 3.304 đồng, vượt kế hoạch

23-02-2013 - 15:00 PM | Doanh nghiệp

SJE: EPS cả năm 2012 đạt 3.304 đồng, vượt kế hoạch

Lũy kế cả năm đạt 874,49 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt 33,66 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 26,4 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 231,88 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% và lãi ròng quý 4/2012 đạt 8,29 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là  86% cùng kỳ là 83% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 31,68 tỷ đồng, giảm  17% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Giải trình của SJE trong những cuối năm 2012 các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay theo định hướng của chính phủ, theo đó đơn vị được vay vốn với lãi suất thấp hơn.

Do đó, chi phí tài chính giảm từ 11,83 tỷ đồng trong quý 4/2011 xuống còn 6,29 tỷ đồng trong quý 4/2012 tương ứng giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm đạt 874,49 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt 33,66 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 26,4 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 3.304 đồng.

Như vậy kết thúc năm 2012 SJE đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

231.88

222.89

4.03%

874.49

733.52

19.22%

Giá vốn

200.2

184.80

 

753.75

629.72

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

86.34%

82.91%

 

86.19%

85.85%

 

LN gộp

31.68

38.09

-16.83%

120.75

112.79

7.06%

LNTT

11.34

11.02

2.90%

38.29

29.21

31.09%

LNST

10.22

10.78

-5.19%

33.66

23.59

42.69%

LNST công ty mẹ

8.29

6.80

21.91%

26.4

18.29

44.34%

EPS (đồng)

1.117

851

 

3.304

2.288

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên