TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SJE: Lãi cả năm công ty mẹ đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 17% so với năm ngoái

05-02-2013 - 14:36 PM | Doanh nghiệp

SJE: Lãi cả năm công ty mẹ đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 17% so với năm ngoái

Lũy kế cả năm 2012, SJE đạt 545,44 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 20,26 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của công ty mẹ.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần SJE đạt 139,59 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 8,26 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước

Theo giải trình trong những cuối năm 2012 các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay theo định hướng của chính phủ, theo đó đơn vị được vay vốn với lãi suất thấp hơn, do đó chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ năm trước.

Song hành cùng đó là các giải pháp lỗ lực thực hiện giảm chi phí đã làm cho giá vốn hàng bán của đơn vị giảm, cộng thêm yếu tố thuận lợi trên đã làm cho LNST tăng đột biến so với năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, SJE đạt 545,44 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 20,26 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011. Công ty chưa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất nhưng lãi công ty mẹ đã vừa vặn hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao phó.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

139.59

155.59

-10.28%

545.44

535.91

1.78%

Giá vốn

118.49

136.81

-13.39%

477.83

468.12

2.07%

Tỷ trọng giá vốn/DT

84.88%

87.93%

 

87.60%

87.35%

 

Lợi nhuận gộp

21.1

18.79

12.29%

67.6

67.79

-0.28%

LNTT

9.12

4.35

109.66%

22.13

20.7

6.91%

LNST

8.26

4.82

71.37%

20.26

17.27

17.31%

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên