TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SJE: Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 4.020 đồng

29-01-2009 - 07:09 AM | Doanh nghiệp

SJE: Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 4.020 đồng

CTCP Sông Đà 11 (SJE - HASTC) cho biết năm 2008 lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ, tăng 88% so với 2007.

Trong quý IV doanh thu SJE là 104,084 tỷ đồng tăng 78% so với quý III, lợi nhuận sau thuế đạt 4,947 tỷ đồng giảm 25% so với quý III. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2007, mặc dù doanh thu quý IV giảm nhưng lợi nhuận sau thuế quý IV tăng 147% do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhiều so với các quý trước. 

Tính cả năm 2008, SJE đạt doanh thu 320,886 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2007; lợi nhuận gộp đạt 45,525 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2007 do giá vốn hàng bán tăng. 

SJE đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp đáng kể (giảm 6 tỷ đồng), chi phí tài chính và doanh thu tài chính không có nhiều biến đổi nên lợi nhuận thuần năm 2008 tăng 85% so với năm 2007, đạt 19,385 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 23,372 tỷ đồng, tăng 88 % so với năm 2007. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng, tăng 88% so năm 2007.
     
Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2008 là 4.020 đồng trong đó quý IV là 989 đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2008, SJE có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, thặng dư vốn là 29,692 tỷ đồng, cổ phiếu quỹ 1.122.493.785 đồng và đã chia cổ tức bằng tiền mặt 10%.
 
Chỉ tiêu
Quý IV/2008 (VND)
Năm 2008 (VND)
Năm 2007 (VND)
Doanh thu
104.084.099.308
320.886.683.517
241.795.666.861
Lợi nhuận gộp
11.223.013.456
45.525.901.486
43.253.074.636
Chi phí quản lý
2.294.527.854
16.579.722.080
22.884.603.250
Lợi nhuận thuần
5.664.411.283
19.385.620.891
10.487.732.640
Lợi nhuận trước thuế
5.793.582.824
23.372.589.468
12.427.266.264
Lợi nhuận sau thuế
4.947.481.288
20.100.426.942
10.687.448.987
Lãi cơ bản/cổ phiếu
989
4.020
2.137
Tỷ lệ cổ tức
 
Dự kiến 16%
16%
 
P.V

vinhtt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên