TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SJS miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành là đúng luật

15-10-2008 - 22:42 PM | Doanh nghiệp

SJS miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành là đúng luật

Theo yêu cầu của SGDCK Tp.HCM, ngày 15/10, CTCP SUDICO (Mã CK: SJS) đã có công văn giải trình những vấn đề liên quan việc bãi nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Theo tóm tắt nội dung công văn giải trình của SJS đăng tải trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, SJS cho biết: công ty có phần vốn góp của Nhà nước chiếm khoảng 36% do Tổng công ty Sông Đà (Cổ đông lớn nhất của SUDICO) nắm giữ.  

Theo Tổng Công ty Sông Đà, xuất phát từ hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như tính đoàn kết, ổn định của các đơn vị thành viên, và nhằm bảo toàn phát triển nguồn vốn của Nhà nước, Đảng uỷ Tổng công ty Sông Đà và Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà ban hành hai Nghị quyết với nội dung : cử ông Vi Việt Dũng thay thế ông Vũ Đức Thuận quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy và HĐQT Tổng công ty Sông Đà, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - đã ký Quyết định cho ông Vũ Đức Thuận thôi trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SJS và rút ông Thuận về làm Trưởng phòng Pháp chế Tổng công ty Sông Đà.

Đồng thời cử ông Vi Việt Dũng làm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tại SJS thay thế ông Thuận.

Ngoài ra, đề nghị cho ông Vũ Đức Thuận thôi giữ chức thành viên HĐQT của SJS, giới thiệu ông Vi Việt Dũng để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT thay thế ông Thuận và HĐQT bổ nhiệm vào chức Tổng giám đốc điều hành.

Sau khi lấy ý kiến và biểu quyết bằng văn bản của các thành viên, 04/05 thành viên Hội đồng quản trị SJS gửi văn bản tới Chủ tịch HĐQT, đồng ý việc miễn nhiệm ông Vũ Đức Thuận và bổ nhiệm ông Vi Việt Dũng, cũng như việc sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông để thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Dựa trên kết quả đó, ngày 04/10, Hội đồng quản trị SJS đã ban hành các Quyết định về việc: thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành đối với ông Vũ Đức Thuận, bổ nhiệm ông Vi Việt Dũng thay thế; thông qua việc trình cổ đông để ông Vũ Đức Thuận thôi làm thành viên Hội đồng quản trị và  bầu ông Vi Việt Dũng làm Thành viên Hội đồng quản trị SJS.

SJS cho biết: đối với việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO đã thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cũng như đúng với các Nghị quyết và công văn của Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ.

Cùng ngày, SJS cũng thông báo về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành và yêu cầu ông Vũ Đức Thuận có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc theo đúng quy định của Pháp luật và các quy định của công ty. Hoàn thành bàn giao trước ngày 15/10/2008.
 
Khánh Huyền

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên