TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SJS: Trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ 20%

02-05-2008 - 18:05 PM | Doanh nghiệp

SJS: Trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ 20%

Thông qua Đại hội cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2007 với tỷ lệ 20%.

Ngày 22/04/2008, công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) đã tiến hành họp đại hội cổ đông thường niêm năm 2008 tại Hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia.

Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 26,64 triệu cổ phần, tương đương với 66,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Qua đó, đại hội cổ đông đã thảo luận và biểu quyết trả cổ tức năm 2007 theo tỷ lệ 20%.

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 của SJS như sau:

Kết quả năm 2007

Phương hướng năm 2008

Tổng doanh thu

722,27

1.285,7

Lợi nhuận sau thuế

359,28

506,5

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

14.395

Cổ tức

20%

15 – 20%

 
Như vậy, tổng doanh thu năm 2007 của SJS tăng 111%, lợi nhuận sau thuế tăng 200% so với năm 2006. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2006 đạt 23.969 đồng/CP.
 
Giá của SJS trên thị trường ngày 29/04/2008 là 87.500 đồng/CP, chỉ bằng 1/3 giá cổ phiếu SJS cách đây 4 tháng (ngày 2/01/2008, giá SJS trên thị trường đóng cửa ở mức 252.000 đồng/CP).
 
Phương Mai

phuongmai

Trở lên trên