TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SMC: 4/2 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 7% và họp ĐHCĐ

23-01-2013 - 21:36 PM | Doanh nghiệp

SMC: 4/2 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 7% và họp ĐHCĐ

Thời gian thanh toán: ngày 22/02/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/02/2013

1. Lý do và mục đích: − Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

− Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

− Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 ngày 06/04/2013 ( thứ Bảy)

− Địa điểm: Thông báo sau.

− Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

+ Phương hướng mục tiêu năm 2013.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2012.

+ Một số nội dung khác.

+ Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT (bầu dồn phiếu).

b. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012

− Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

− Thời gian thanh toán: ngày 22/02/2013

− Địa điểm thực hiện:

+ Đối với CK lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các TVLK nơi mở tài khoản.

+ Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên