TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SMC (HN): Quý I/2013 lãi ròng 45 tỷ đồng hoàn thành hơn 50% kế hoạch

29-04-2013 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

SMC (HN): Quý I/2013 lãi ròng 45 tỷ đồng hoàn thành hơn 50% kế hoạch

Tính đến 31/03/2013, SMC đang có hàng tồn kho là 888,2 tỷ đồng tăng gấp 2,4 lần số dư đầu kỳ trong đó thành phẩm tồn kho và hàng hóa tăng cao.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 2.510,03 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận gộp đạt 101,48 tỷ đồng tăng 66,4% so với quý I/2013.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 27,9%; chi phí tài chính giảm 41% chủ yếu nhờ giảm gánh nặng chi phí lãi vay; chi phí bán hàng tăng 26,8%; chi phí QLDN tăng 37,6% nên lợi nhuận thuần đạt 52,86 tỷ đồng.

Do hoạt động khác lỗ 660 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi 3,48 tỷ đồng nên lãi sau thuế quý I/2013 của SMC đạt 45,17 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 45,12 tỷ đồng tăng mạnh 239,5% so với quý I năm ngoái. Với kết quả này, SMC đã hoàn thành được hơn 50% kế hoạch 70 tỷ đồng LNST vừa được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua.

Tính đến 31/03/2013, SC5 còn 91,8 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 53,4% so với số dư đầu kỳ trong đó các khoản tương đương tiền giảm từ 105 tỷ đồng xuống còn 832,06 triệu đồng. 

Hàng tồn kho là 888 tỷ đồng tăng gấp 2,4 lần số dư đầu kỳ trong đó thành phẩm tồn kho và hàng hóa tăng cao.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QI/2013

Q1/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

2510,03

1887,770

33,0%

Giá vốn

2408,55

1826,780

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

96,0%

96,8%

 

LN gộp

101,48

60,98

66,4%

DT tài chính

4,41

6,12

-27,9%

Chi phí tài chính

15,23

25,83

-41,0%

Chi phí lãi vay

11,60

21,80

 

Chi phí bán hàng

21,76

17,16

26,8%

Chi phí quản lý DN

16,03

11,65

37,6%

Lợi nhuận thuần

52,86

12,45

 

Lợi nhuận khác

-0,66

3,48

 

LNTT

52,20

15,90

 

LNST

45,17

13,34

 

LNST công ty mẹ

45,12

13,29

239,5%Minh Trang

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên