TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sông Đà 5 chốt quyền trả cổ phiếu thưởng 10% và cổ tức bằng tiền 15%

04-06-2014 - 17:22 PM | Doanh nghiệp

Sông Đà 5 chốt quyền trả cổ phiếu thưởng 10% và cổ tức bằng tiền 15%

Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới và 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Sông Đà 5 (SD5)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2014

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

2. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên