TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SPP: Quý I ước lãi 4.8 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận 24,05 tỷ đồng tăng 170% so với 2009

21-04-2010 - 11:45 AM | Doanh nghiệp

SPP: Quý I ước lãi 4.8 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận 24,05 tỷ đồng tăng 170% so với 2009

Theo ước tính của SPP, Quý I/2010 lãi 4,8 tỷ đồng, tháng 4 đạt khoảng hơn 4 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy theo dự báo của SPP lợi nhuận 4 tháng bằng cả năm 2009.

Ngày 21/04/2010, CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (MCK: SPP) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

Năm 2009, doanh thu của SPP đạt 239,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng. So với báo cáo tài chính trước kiểm toán lợi nhuận sau thuế giảm 1,2 tỷ đồng tương đương 13,5%. Theo đại diện của SPP, nguyên nhân có sự chênh lệch lợi nhuận năm 2009 của SPP là do SPP chưa phân bổ chi phí công cụ dụng cụ theo quy định của bộ tài chính – công cụ dụng cụ này mua vào tháng 12/2009

SPP cũng đã thông qua việc chia cổ tức năm 2009 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt  trong đó đã thực hiện chia trả 10% trên vốn điều lệ 35 tỷ đồng. SPP sẽ chia thêm 5% cổ tức trên vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Về chia thêm  cổ tức năm 2009 là 5% trên vốn 60 tỷ đồng (sổ sách ghi nhận vào năm 2010) là phù hợp.

Kế hoạch kinh doanh năm 2010 của SPP:

Chỉ tiêu

Năm 2010

% tăng trưởng so 2009

Vốn điều lệ*

90 tỷ đồng

157,1%

Tổng doanh thu

300 tỷ đồng

25,4%

LNTT

26 tỷ đồng

176,6%

LNST

24,05 tỷ đồng

170,2%

Cổ tức dự kiến

Tối thiểu 15%

N/a

 
Về vốn điều lệ, trong tháng quýI/2010, SPP đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và tăng từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng thông qua chia thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ thực hiện trong quý II theo tỷ lệ 2:1.

Căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, ông Dương Quốc Thái, TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết SPP đã thay đổi cơ cấu nguồn hàng làm tăng tỷ suất lợi nhuận, đầu tư trang thiết bị đã tăng năng suất, sử dụng vốn và thặng dư của đợt phát hành riêng lẻ nên đã giảm được chi phí lãi vay.  

Tháng 1 SPP đạt lợi nhuận 1,8 tỷ đồng; tháng 2 lỗ 500 triệu đồng -do đây là tháng tết, SPP nghỉ gần 20 ngày; tháng 3 lãi 3,5 tỷ đồng. Theo ước tính của SPP tháng 4 đạt khoảng hơn 4 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy theo dự báo của SPP lợi nhuận 4 tháng bằng cả năm 2009. Do đó, SPP tin tưởng có thể thực hiện được kế hoạch doanh thu lợi nhuận này. 

SPP cũng có kế hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng và chuyển sang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Phát hành 450.000CP  cho CBCNV giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Phát hành 3.050.000CP cho đối tượng khác giá 20.000 đồng/CP.

Tuy nhiên, HĐQT quyết định tạm dừng nội dung này không thảo luận và xin ý kiến tại đại hội. Việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng sẽ được bàn bạc trong kỳ họp tới do còn nhiều điểm chưa thỏa đáng.

Nội dung, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát được thông qua tuy nhiên có 24% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội để phiếu trắng.

Được biết ngày 19/04/2010, UBCKNN vừa có thông báo nhận đủ tài liệu của SPP về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lên lên 90 tỷ đồng.
Q. Nguyễn
Theo SPP

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên