TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SRC: Lãi quý I tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ giá vốn giảm mạnh

21-04-2012 - 22:00 PM | Doanh nghiệp

SRC: Lãi quý I tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ giá vốn giảm mạnh

Doanh thu bán hàng giảm 5,31 tỷ đồng nhưng giá vốn giảm mạnh 29,44 tỷ đồng so với quý I năm 2011 làm cho lợi nhuận gộp tăng: 24,13 tỷ đồng.

Công ty CP Cao Su Sao Vàng (SRC) thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012.
Lãi sau thuế quý I/2012 đạt 9,49 tỷ đồng, tăng mạnh 8,37 tỷ đồng tương đương mức tăng 747% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu
Quý I - 2012
Quý I - 2011
Chênh lệch
Tỷ lệ %
giảm
Doanh thu bán hàng
298.982.606.346
304.294.693.546
(5.312.087.200)
(1,75)
Các khoản giảm trừ
2.465.520.917
0
2.465.520.917
100
Giá vốn hàng bán
252.427.213.986
281.867.750.377
(29.440.536.391)
(10,44)
Doanh thu hoạt động tài chính
195.645.924
318.135.353
(122.489.429)
(38,5)
Chi phí tài chính
15.337.156.004
11.103.350.548
4.233.805.456
38,13
Chi phí bán hàng
6.792.053.013
2.067.118.722
4.724.934.291
228,56
Chi phí quản lý doanh nghiệp
9.594.216.951
8.281.376.863
1.312.840.088
15,85
Thu nhập khác
100.885.360
225.290.137
(124.404.777)
(55,22)
Chi phí khác
11.465.000
24.715.000
(13.250.000)
(53,61)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
3.162.877.940
373.451.882
2.789.426.058
746,93
Lợi nhuận sau thuế
9.488.633.819
1.120.355.644
8.368.278.175
746,93
Công ty giải trình biến động kết quả SXKD Quý I năm 2012 như sau:
- Doanh thu bán hàng giảm 5,31 tỷ đồng nhưng giá vốn giảm mạnh 29,44 tỷ đồng so với quý I năm 2011 làm cho lợi nhuận gộp tăng: 24,13 tỷ đồng.
-Chi phí tài chính tăng do chi phí lãi vay Ngân hàng tăng làm giảm lợi nhuận: 4,23 tỷ đồng.
-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN tăng làm cho lợi nhuận giảm 6,04 tỷ đồng...

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/SRC

Trở lên trên