TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

STG: ĐHCĐ không đồng tình định hướng hoạt động 2012-2016 của HĐQT

21-04-2012 - 15:35 PM | Doanh nghiệp

STG: ĐHCĐ không đồng tình định hướng hoạt động 2012-2016 của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 không thông qua tờ trình thưởng Ban điều hành công ty năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG) tổ chức ngày 19/04/2012 đã nhất trí:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 theo đề xuất tại đại hội như sau:

- Doanh thu: 660 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2011.

- Lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 không thông qua Tờ trình định hướng phát triển hoạt động 2012 – 2016 đồng thời đề nghị HĐQT xây dựng lại đề án kinh doanh, chiến lược phát triển trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 không thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đồng thời đề nghị HĐQT xây dựng lại đề án kinh doanh, chiến lược phát triển trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 không thông qua tờ trình thưởng Ban điều hành công ty năm 2011. Trong tờ trình, công ty trình ĐHCĐ thưởng Ban điều hành 3% (LNST-cổ tức) tương đương gần 220 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

Hội đồng quản trị:

Bà Đoàn Thị Đông.

Ông Trần Mạnh Đức.

Ông Đinh Quang Hoàn.

Ông Khuất Tùng Phong.

Ông Đặng Vũ Thành.

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

3. Ông Ngô Lê Quang Tín.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/STG

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên