TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Suất ăn Hàng không Nội Bài: Em trai Tổng giám đốc, kế toán trưởng mua vào cổ phiếu

13-01-2013 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

Suất ăn Hàng không Nội Bài: Em trai Tổng giám đốc, kế toán trưởng mua vào cổ phiếu

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/12/2012 đến ngày 04/01/2013.

Người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài là ông Bùi Quý Dung, chồng của bà Đặng Thị Tân Hợi, Người được ủy quyền công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu như sau:

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Quý Dung

2. Tên của người được ủy quyền công bố thông tin: Đặng Thị Tân Hợi

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền công bố thông tin

- Mối quan hệ của người thực hiện giao dịch với người được ủy quyền công bố thông tin: Chồng

3. Mã chứng khoán giao dịch: NCS

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.470 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13%

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.470 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.470 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0

8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/12/2012 đến ngày 04/01/2013.

Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài là ông Phạm Ngọc Long, Kế toán trưởng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu như sau:

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Long

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Kế toán trưởng

2. Mã chứng khoán giao dịch: NCS

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.470 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.470 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.470 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13%

7. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/12/2012 đến ngày 04/01/2013.

Người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài là ông Tạ Xuân Thu, em trai ông Tạ Thiên Long, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu như sau:

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Xuân Thu

2. Tên của nhân sự chủ chốt: Tạ Thiên Long

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc.

- Mối quan hệ của cá nhân đăng ký giao dịch với nhân sự chủ chốt: Em trai

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 6.160 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%

3. Mã chứng khoán giao dịch: NCS

4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.200 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.200 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06%

8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/12/2012 đến ngày 04/01/2013.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên