TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sudico: EPS đạt 702 đồng vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận 2013

15-02-2014 - 13:17 PM | Doanh nghiệp

Sudico: EPS đạt 702 đồng vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận 2013

Số dư hàng tồn kho cuối năm 2013 đạt 4.513 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm và công ty không trích lập thêm dự phòng giảm giá so với đầu năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Sudico-SJS) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013.

Quý 4 và năm 2013 khởi sắc, EPS vẫn thấp

Doanh thu thuần riêng quý 4 và cả năm đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng đạt 35% cho kỳ quý 4 và 41% cho kỳ cả năm nên cônhg ty có lãi gộp trong khi cùng kỳ lỗ gộp hàng trăm tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh cũng tăng mạnh cùng với đà tăng của doanh thu. Tuy nhiên, công ty vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 36,5 tỷ đồng quý 4, cùng kỳ lỗ 176 tỷ đồng. Lũy kế cả năm công ty lãi ròng 70,52 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 303 tỷ đồng.

Dù EPS chỉ đạt 702 đồng nhưng SJS đã vượt kế hoạch 70 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó.

Giải trình việc tăng trưởng kết quả kinh doanh, Sudico cho biết, trong quý 4 năm 2013, công ty đã tập trung mọi nguồn lực triển khai kinh doanh một phần dự án khu đô thị mới Nam An Khánh. Chính vì vậy, KQKD đột biến so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2012

 

Q4/2013

Q4/2012

 

Doanh thu thuần

632.66

50.68

1148%

419.86

39.44

965%

Lãi gộp

258.35

-147.42


145.88

-140.15


Biên lãi gộp

41%

-291%

 

35%

-355%

 

Doanh thu tài chính

2.79

7.78

-64%

0.87

0.95

-8%

Chi phí tài chính

42.05

28.73

46%

26.49

-3.55


Chi phí bán hàng

5.69

3.38

68%

2.72

0.81

236%

Chi phí quản lý

131.11

114.86

14%

71.31

37.77

89%

Lợi nhuận LD, liên kết

-7.59

-16.5


-6.72

 


Lợi nhuận sau thuế

70.52

-302.74


36.54

-175.86


Trích lập dự phòng đầu tư, phải thu cao, không trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Chúng tôi cũng xin lưu ý về khoản đầu tư ngắn hạn của SJS. Năm 2013, công ty đã chuyển khoản đầu tư 6.707.060 cổ phiếu Xi măng Hạ Long  tương đương giá trị 67,07 tỷ đồng từ đầu tư dài hạn sang ngắn hạn. Công  đã trích lập dự phòng giảm giá TOÀN Bộ khoản đầu tư nói trên.

Hạng mục phải thu khách hàng cũng tăng vọt từ 266 tỷ đồng đầu năm lên 324 tỷ đồng cuối năm và công ty đã trích lập dự phòng khó đòi số tiền 107 tỷ đồng.

Số dư hàng tồn kho cuối năm 2013 đạt 4.513 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm và công ty không trích lập thêm dự phòng giảm giá so với đầu năm. Tổng số tiền đã trích lập công ty đang theo dõi đạt 147 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 2013

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên