TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SZL: Năm 2009 lãi 43,83 tỷ đồng, giá trị sổ sách đạt 48.232 đồng/cp

08-02-2010 - 08:57 AM | Doanh nghiệp

SZL: Năm 2009 lãi 43,83 tỷ đồng, giá trị sổ sách đạt 48.232 đồng/cp

Công ty đã điều chỉnh chỉ tiêu LNST chưa phân phối từ 55,1 tỷ lên 262,7 tỷ đồng đưa vốn chủ sở hữu tăng tương ứng hơn 207 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý IV và cả năm 2009
 
Theo thông báo của CTCP Sonadezi Long Thành, quý 4/2009, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 17,46 tỷ đồng, giảm 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 2 tỷ so với cùng kỳ 2008, đạt 16,76 tỷ đồng. Doanh thu khác không đáng kể, đạt 1,47 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2009 đạt 20.56 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ 2008. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,49 tỷ đồng, EPS quý 4 đạt 1.813 đồng/cp/

Lũy kế cả năm 2009, SZL đạt 77,3 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 65,95% so với năm 2008; doanh thu hoạt động tài chính đạt 35,5 tỷ đồng, giảm gần 5 tỷ đồng so với năm 2008; thu nhập khác đạt 1,77 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2009 của SZL đạt 51,23 tỷ đồng, bằng 1/3 so với năm trước (năm 2008 lãi trước thuế 159,69 tỷ); LNST đạt 43,83 tỷ đồng, giảm 66,7% so năm trước.

EPS năm 2009 đạt 4.542 đồng/cp (năm trước đạt 13.209 đồng/cp).

Theo SZL, năm 2009 công ty đã thay đổi chính sách ghi nhận doanh thu từ doanh thu ghi nhận một lần khi nhận tiền trước cho nhiều năm sang doanh thu ghi nhận trên cơ sở số tiền nhận trước của nhiều năm chia cho số năm nhận tiền trước, do vậy doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2009 giảm nhiều so với cùng kỳ 2008. Ngoài ra trong năm công ty đã tiến hành đầu tư 63 tỷ đồng mua cổ phiếu của CTCP Sonadezi Long Bình.

Giá trị sổ sách tăng mạnh từ 19.911 đồng lên 48.232 đồng/cp do điều chỉnh tăng hơn 200 tỷ lợi nhuận để lại
 
Trong quý IV, SZL đã thực hiện tạm phân bổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Long Thành nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ sẽ điều chỉnh lại từ 55,115 tỷ đồng (số liệu theo BCTC đã kiểm toán năm trước) thành 262,67 tỷ đồng. Điều này tương ứng với việc vốn chủ sở hữu của công ty tăng thêm 207 tỷ đồng.
 
Do các khoản chi phí đầu tư hạ tầng phát sinh vào các năm trước nên công ty không điều chỉnh giảm (ghi âm) chi phí năm nay, mà ghi tăng lợi nhuận chưa phân phối năm 2008 trên BCTC.
 
Tại thời điểm 31/12/2009, vốn chủ sở hữu của SZL là hơn 482 tỷ đồng (vốn điều lệ 100 tỷ), tương ứng với giá trị sổ sách (BV) trên mỗi cổ phiếu là 48.232 đồng. BV của năm 2008 (theo số liệu chưa điều chỉnh) là 19.911 đồng.

Download báo cáo của SZL và giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2009
 

Lợi nhuận chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế trên Bảng báo cáo kết quả kinh doanh là hai chỉ tiêu khác nhau.

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế = Thu nhập chịu thuế - Số thuế đã nộp cho Nhà nước theo quy định hiện hành. Chỉ tiêu này nằm ở bảng BCKQKD, phản ánh một thời kỳ kinh doanh nhất định của doanh nghiệp, theo quý hoặc năm.

Còn chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối thì phản ảnh tại một thời điểm nhất định, kỳ báo cáo của doanh nghiệp (Bảng CĐKT) xem lúc đó doanh nghiệp còn bao nhiêu lợi nhuận chưa phân phối. Sau khi nộp thuế, lợi nhuận còn lại (lợi nhuận sau thuế) doanh nghiệp sẽ trích đưa vào các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi... Số lợi nhuận còn lại sẽ chia cổ tức cho các cổ đông, nếu không chia thì đây sẽ là lợi nhuận chưa phân phối. Lợi nhuận chưa phân phối có thể là cộng dồn nhiều quý, nhiều năm (nếu công ty không chia thưởng cổ tức). Lợi nhuận chưa phân phối là tài sản thuộc về cổ đông.

Chỉ tiêu LN sau thuế trên Bảng Báo cáo KQHĐKD phản ánh LN của 1 DN tại một thời kỳ nhất định (VD là của năm 2007), trong khi đó LN chưa phân phối chính là số LN được tích lũy từ các kỳ trước (như năm 2005, 2006) + (cộng) với LNST năm 2007 = LN chưa phân phối của năm 2007. Tuy nhiên, kết quả này sẽ khác nếu như trong kỳ DN đã tiến hành phân phối số LN đó.

Hoàng Ly - Quốc Thắng
Theo HSX

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên