TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SZL, THG: Báo lãi quý I/2013

22-04-2013 - 21:36 PM | Doanh nghiệp

SZL, THG: Báo lãi quý I/2013

Quý 1/2013 THG doanh thu thuần đạt 16,47 tỷ đồng, tăng 60% và lợi nhuận sau thuế 2,73 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2013.

Theo đó, doanh thu quý I/2013 đạt 32,7 tỷ đồng, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 9,25 tỷ đồng, tăng 17%.

Công ty cũng có lãi gộp đạt 6,65 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng cùng kỳ quý I/2012

Trong quý 1/2013, công ty có khoản thu nhập khác 1,35 tỷ đồng nên dẫn đến lợi nhuận khác đạt 1,31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 578 triệu đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

32.7

28.76

13.70%

Giá vốn

26.05

24.61

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

79.66%

85.57%

 

LN gộp

6.65

4.15

60.24%

DT tài chính

8.59

10.81

-20.54%

Chi phí bán hàng

0.18

0.13

38.46%

Chi phí QL DN

4.65

3.07

51.47%

Lợi nhuận thuần

10.41

11.75

-11.40%

Lợi nhuận khác

1.31

-0.58

 

LNTT

11.73

11.17

5.01%

LNST

9.25

7.90

17.09%

EPS ( đồng)

509

435

 


Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG)  thông báo kết quả kinh doanh quý I/2013.

Quý 1/2013 với kết quả doanh thu thuần đạt 16,47 tỷ đồng, tăng  60% và lợi nhuận sau thuế 2,73 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 87% cùng kỳ là 67% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 2,02 tỷ đồng, giảm 40% so với quý I/2012.

 Lợi nhuận tăng cao chủ yếu do mảng doanh thu tài chính mang lại đạt 3,99 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 371 triệu đồng, tăng tương ứng gần 10,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

16.47

10.31

59.75%

Giá vốn

14.45

6.95

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

87.74%

67.41%

 

Lợi nhuận gộp

2.02

3.37

-40.06%

Doanh thu tài chính

3.99

0.37

978.38%

LNTT

2.76

1.29

113.95%

LNST

2.73

0.79

245.57%

EPS (đồng)

342

99

 

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên