TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tập đoàn Bảo Việt lãi ròng 316 tỷ đồng quý 3; tổng tài sản giảm 13%

14-11-2014 - 17:39 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt lãi ròng 316 tỷ đồng quý 3; tổng tài sản giảm 13%

Việc phát hành riêng lẻ thành công cuối tháng 9 vừa qua của BaovietBank khiến tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt giảm xuống dưới 51%, không còn nắm quyền chi phối tại ngân hàng này. Vì thế phần lớn tài sản của BaoViet Bank không hợp nhất trong báo cáo của Tập đoàn nữa.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu phí bảo hiểm quý 3/2014 của BVH đạt 3.548 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013, tương đương mức tăng 16,21%. Mức tăng chủ yếu ở khoản mục doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Tổng chi bồi thường bảo hiểm quý 3 tăng với con số tương đương, hơn 500 tỷ đồng, đạt 2.468 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số đạt 1.904 tỷ đồng. Lãi gộp kinh doanh bảo hiểm của BVH quý 3 giảm 22,7%, đạt 345 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm trực tiếp BVH hạch toán lỗ thuần 337 tỷ đồng, trong đó 299 tỷ đồng là lỗ thuần từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ, 38 tỷ đồng lỗ thuần từ hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ. Cùng kỳ 2013, BVH lỗ thuần 123 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Chúng tôi lưu ý, với đặc trưng hạch toán tại các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, phần lớn các doanh nghiệp đều hạch toán lỗ trực tiếp từ mảng kinh doanh này (do trích lập dự phòng bồi thường). Phần lợi nhuận thu được của BVH cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm khác đến từ hoạt động tài chính.

Mảng hoạt động tài chính quý 3 của BVH lãi 742 tỷ đồng, tăng hơn 210 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kể từ 24/9/2014, Baoviet Bank không còn là công ty con của Tập đoàn Bảo Việt, báo cáo tài chính của Baoviet Bank vì vậy đã được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Tập đoàn theo phương pháp vốn chủ sở hữu áp dụng cho công ty liên kết. [Xem thêm: Ngân hàng Bảo Việt không còn là công ty con của Tập đoàn Bảo Việt ]

Thu nhập thuần từ mảng hoạt động ngân hàng quý 3 không được ghi nhận, trong khi cùng kỳ 2013  đạt 144 tỷ đồng.

Kết quả quý 3 BVH lãi ròng 316 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) tăng gần 13% so với quý 3/2014. Lũy kế 9 tháng, BVH lãi ròng 938 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

EPS 9 tháng 2014 của BVH đạt 1.378 đồng/cổ phiếu.

Sau 9 tháng, Bảo Việt đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản cuối quý 3 của Bảo Việt đạt trên 48.400 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm - tương đương mức giảm 7.246 tỷ đồng. Lý do chủ yếu là  ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của BVH tại Baoviet Bank, khiến ngân hàng này không còn là công ty con của tập đoàn, vì thế phần lớn tài sản của Baoviet Bank không được hợp nhất vào Bảng cân đối kế toán của Tập đoàn tại ngày 30/9/2014 (hợp nhất theo nguyên tắc công ty liên kết thay vì là công ty con như trước đây)

Đan Nguyên

thunm

Theo InfoNet/BVH

Trở lên trên