TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tập đoàn Đại Dương: 26/5 chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên

19-05-2015 - 15:50 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Đại Dương: 26/5 chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06 năm 2015

Ngày 18/05/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 537/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã CK: OGC) như sau:

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2015

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

-         Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

-         Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06 năm 2015

-         Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

-         Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và dự toán năm 2015;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Tờ trình Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Dương Thị Cẩm Thủy;

+ Các vấn đề khác (nếu có).

Minh Thư

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên