TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tập đoàn Hà Đô sẽ niêm yết trên HoSE

02-07-2009 - 15:29 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Hà Đô sẽ niêm yết trên HoSE
Phối cảnh Dự án An Khánh - An Thượng trên đường Láng Hòa Lạc do Hà Đô đầu tư

ĐHĐCĐ Công ty CP Hà Đô năm 2009 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2009 hoặc 2010, doanh thu dự kiến năm 2009 là 550 tỷ đồng.

Năm 2008, Hà Đô đạt 202,86 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 19,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,56 tỷ đồng. Chi trả cổ tức năm 2008 tỷ lệ 68%, trong đó 50% trả cho cổ đông bằng cổ phiếu.

 

Tổng lợi nhuận chưa phân phối 2008 hơn 87,3 tỷ đồng sau khi trích lập các quỹ và có thêm 73,3 tỷ đồng chuyển từ năm trước, sau khi chi trả cổ tức năm 2007 là 9,3 tỷ đồng, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 68%, trong đó 50% thưởng bằng cổ phiếu tương đương 56,53 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2009 gần 20 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

Chỉ tiêu

ĐVT

KH 2009

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh

Tỷ đồng

700

Doanh thu

Tỷ đồng

550

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

110

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

82

Tỷ suất cổ tức

%

20%

Trích quỹ nộp cấp trên

Tr. đồng

460

 

Năm 2009, Hà Đồ tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2009 hoặc năm 2010. Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đăng ký niêm yết.


Đồng thời, công ty thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng bằng phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu giai đoạn 2, nếu trường hợp niêm yết trước khi chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu này.


Kiều Thuật

thuatvk

Trở lên trên