TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tập đoàn Mai Linh: Sẽ tái cấu trúc tập đoàn

05-05-2010 - 15:17 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Mai Linh: Sẽ tái cấu trúc tập đoàn

Mai Linh đã làm các thủ tục để giao dịch cổ phiếu Mai Linh trên sàn Upcom, CTCK Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn. Dự kiến tháng 5,6/2010 sẽ hoàn tất thủ tục này.

Ngày 5/05/2010, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của CTCP Tập đoàn Mai Linh đã thông qua tất cả các nội dung tờ trình.

Trong năm 2009, Tập đoàn Mai Linh  đạt tổng doanh thu 711,08 tỷ đồng trong đó doanh thu thuần đạt 574,73 tỷ đồng; hoạt động tài chính đạt 48,9 tỷ đồng; doanh thu khác 94,27 tỷ đồng; các khoản giảm trừ 6,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 lỗ 74,28 tỷ đồng. Lỗ lũy kế là 147,1 tỷ đồng.

Hợp nhất năm 2009, tổng doanh thu đạt 2.729,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lỗ 43,26 tỷ đồng. Lũy kế lỗ là 277,12 tỷ đồng.

Như vậy đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty mẹ lỗ và năm thứ 3 liên tiếp Mai Linh hợp nhất bị lỗ.

Theo ông Hồ Huy, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc giải thích: Trong năm 2009 Mai Linh đầu tư thêm 3.358 xe vượt 45% so với kế hoạch đề ra nâng số xe taxi của hệ thống tính đến ngày 31/12/2009 lên 7.971 xe các loại, nếu không mạnh dạn đầu tư cho những năm sau, Mai Linh đã lãi trong năm 2009.


Cổ phiếu thưởng 2:1 chia cho các cổ đông hiện hữu đã thực hiện trong năm 2009, Mai Linh đang chờ UBCKNN chấp thuận lưu ký.

Năm 2010, Tập đoàn Mai Linh đặt mục tiêu tổng doanh thu 729 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 16,6 tỷ đồng và 2.948 tỷ đồng doanh thu hợp nhất; 66,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Về chia cổ tức, theo đại diện của Mai Linh, kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011 sẽ trình đại hội đồng cổ đông phương án chia lợi nhuận sau khi có kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2010 và báo cáo kiểm toán.

Theo đại diện của Mai Linh, lợi nhuận hợp nhất năm 2010 đóng góp từ các lĩnh vực sau: 70% từ hoạt động taxi, 20% từ hoạt động thanh lý xe taxi, 10% từ hoạt động khác

Năm 2010, thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn Mai Linh, tái cấu trúc danh mục đầu tư theo hướng ưu tiên các dự án có thời gian đầu tư ngắn & hiệu quả kinh tế cao. Chuẩn hóa quy chế tài chính để quản trị tốt rủi ro, cân đối nguồn vốn đầu tư toàn hệ thống. Thực hiện liên kết liên doanh với các đơn vị bên ngoài nhằm tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện.

Mai Linh cũng đã làm các thủ tục để giao dịch cổ phiếu Mai Linh trên sàn Upcom, CTCK Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn. Dự kiến tháng 5,6/2010 sẽ hoàn tất thủ tục này.

Quý II/2010, Công ty cũng sẽ phát hành thêm 4.610.007CP chuyển đổi 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho VOF vào cuối năm 2006.

Công ty cũng sẽ phát hành thêm 5.799.855 cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên đủ 980 tỷ đồng , số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đánh giá riêng của CafeF, việc thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn Mai Linh, tái cấu trúc danh mục đầu tư theo hướng ưu tiên các dự án có thời gian đầu tư ngắn & hiệu quả kinh tế cao như giái pháp thực hiện kế hoạch 2010 đã nêu, cùng cắt giảm bộ máy quản lý trung gian sẽ giúp Mai Linh cải thiện tình trạng lỗ của các năm trước đó và hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.
Q. Nguyễn
Theo Mai Linh

quynhnn

Trở lên trên