TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TBC: 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2008

20-01-2009 - 09:17 AM | Doanh nghiệp

TBC: 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2008

Mức lợi nhuận này tăng 81% so năm 2007. Đồng thời EPS cả năm công ty đạt 2.445 đồng/CP.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã: TBC) công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2008.

 

Doanh thu bán hàng quý IV đạt 85,34 tỷ đồng. Lũy kế 12 tháng đạt 244,56 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 42,45 tỷ đồng, nâng lợi nhuận cả năm lên 155,28 tỷ đồng.

 

EPS năm 2008 đạt 2.445 đồng/CP.

 

Tính đến 31/12/2008 công ty có gần 114 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (không đầu tư chứng khoán).

 

Các khoản nợ chiếm 7% tổng nguồn vốn công ty.
 
Kết quả kinh doanh năm 2008 (đơn vị: đồng)
 

Chỉ tiêu

Quý IV

Luỹ kế

2007

2008

2007

2008

Doanh thu thuần vê bán hàng

30,902,258,000

85,344,039,112

170,074,061,315

244,566,195,779

LN gộp về bán hàng

10,103,854,571

62,264,545,914

91,318,509,504

174,457,433,089

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh   

8,879,162,613

59,589,128,360

84,881,754,141

172,022,616,085

Lợi nhuận sau thuế

8,960,671,252

42,447,880,045

85,793,080,921

155,282,639,293

EPS

141

668.5

1.351

2.445


P.T

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên