TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TBX: 22/9 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và mua CP bằng mệnh giá tỷ lệ 10:2,94

15-09-2010 - 11:55 AM | Doanh nghiệp

TBX: 22/9 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và mua CP bằng mệnh giá tỷ lệ 10:2,94

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 11/10/2010 đến ngày 05/11/2010.

Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã CK: TBX) thông báo chốt quyền thưởng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  • Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/9/2010.
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2010.

Thưởng cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thưởng phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh coi như chưa phát hành.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Số lượng chứng khoán phát hành: 297.720 cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 10:2,94; Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được mua của từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn thừa do làm tròn và số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đặt mua theo phương thức thực hiện quyền mua (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp không trái các quy định của Pháp luật và giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 11/10/2010 đến ngày 02/11/2010.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 11/10/2010 đến ngày 05/11/2010.

  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu vào các ngày làm việc trong tuần tại trụ sở CTCP Xi măng Thái Bình.
N.V.T
Theo VSD

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên