TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TC6: quý III đạt 22,6 tỷ đồng lợi nhuận

21-10-2008 - 11:15 AM | Doanh nghiệp

TC6: quý III đạt 22,6 tỷ đồng lợi nhuận

Quý III, CTCP Than Cọc Sáu đạt 28,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng 141% so với quý II.

CTCP Than Cọc Sáu (mã: TC6) công bố BCTC quý III năm 2008.


Theo đó, trong quý III lợi nhuận trước thuế công ty tăng 141% so với quý II và cao nhất trong 3 quý, dù khoản lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng thấp nhất trong 3 quý đầu năm.

 

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 488,84 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1329,7 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng đạt 60,3 tỷ đồng trong quý III và 233,3 tỷ đồng trong 9 tháng.

 

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 28,3 tỷ đồng , 9 tháng đạt 65,7 tỷ đồng.

EPS 9 tháng đạt 6.575 đồng/CP.


Bảng kết quả kinh doanh 3 quý năm 2008
(Đơn vị: tỷ đồng)

 

Chỉ tiêu

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Doanh thu bán hàng

407,9

432,9

488,8

Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng

99,6

73,3

60,3

LN trước thuế

25,7

11,7

28,3

 

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận trước thuế quý III đạt gần 28,3 tỷ đồng tăng 141% so với quý II là do sau quý II tập đoàn TKV nghiệm thu khoản chi phí 6 tháng đầu năm 2008, trả lại phần chênh lệch giá đầu vào của nguyên vật liệu, nhiên liệu chênh lệch so với giá giao khoán đầu năm.

 

Đồng thời HĐQT tập đoàn TKV giao khoán lãi định mức cho công ty từ 4% lên 5% trên tổng chi phí, do đó công ty hạch toán theo đúng giao khoán.

 

Về EPS, công ty cho biết năm 2008 công ty vẫn được miến thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên công ty vẫn hạch toán trên BCTC là có trừ thuế, nhưng thực tế khoản lợi nhuận sau thuế bằng với khoản lợi nhuận trước thuế. Do đó EPS tính trên BCTC là đúng.


Phương Thảo

thaonp

Trở lên trên