TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TCM: Năm đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết

07-02-2013 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

TCM: Năm đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết

Duy nhất quý III/2012 có lãi, các quý còn lại đều thua lỗ nên kết thúc năm 2012, TCM lỗ ròng 18,88 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 112,95 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công (mã CK: TCM) công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 516,04 tỷ đồng tăng 7,86% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 29,73 tỷ đồng tăng 6,22% so với quý IV/2011.

Tuy nhiên doanh thu không đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh trong kỳ nên TCM lỗ thuần 22,14 tỷ đồng; lợi nhuận khác không đáng kể nên kết quả LNST âm 19,22 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 2.283,5 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với năm 2011. Với việc chỉ có lãi trong quý III/2012, các quý còn lại đều thua lỗ nên kết thúc năm 2012, TCM lỗ ròng 18,88 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 112,95 tỷ đồng.

Trước đó, TCM ước năm 2012 lãi 1 tỷ đồng, HĐQT đã thông qua kế hoạch năm 2013 với danh thu đạt 2.394 tỷ đồng ; Lợi nhuận sau thuế đạt 90,34 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

516,04

478,45

7,86%

2.283,50

2194,77

4,04%

Giá vốn

486,3

450,45

7,96%

2116,06

1837,4

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

94,24%

94,15%

 

92,67%

83,72%

 

LN gộp

29,73

27,99

6,22%

167,44

357,36

 

DT tài chính

4,599

8,43

-45,44%

12,5

29,53

-57,67%

Chi phí tài chính

16,46

36,84

-55,32%

66,89

138,27

-51,62%

Chi phí lãi vay

13,64

19,77

-31,00%

57,85

67,55

-14,36%

Chi phí bán hàng

14,9

13,76

8,28%

54,49

49,49

10,10%

Chi phí quản lý DN

25,11

22,52

11,50%

86,47

90,066

-3,99%

Lợi nhuận thuần

-22,14

-36,70

 

-29,9

109,067

 

Lợi nhuận khác

0,435

2,17

-79,92%

4,998

6,021

-16,99%

LNST

-19,22

-16,72

 

-18,885

112,95

 Trần Dũng

thanhtu

HSX

Trở lên trên