TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TCR: LNST 6 tháng sau soát xét đạt 41,4 tỷ đồng tăng hơn 3,4 lần

20-08-2011 - 09:25 AM | Doanh nghiệp

TCR: LNST 6 tháng sau soát xét đạt 41,4 tỷ đồng tăng hơn 3,4 lần

Giá vốn hàng bán giảm, doanh thu bán hàng tăng đã giúp lợi nhuận gộp TCR tăng 36% so với 6 tháng đầu năm 2010, tương đương tăng tuyệt đối 43 tỷ đồng

 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CTCP Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (MCK: TCR) đạt 665,6 tỷ đồng, tăng 19,6%; lợi nhuận gộp đạt 163,6 tỷ đồng, tăng 36% - tương đương tăng tuyệt đối 43 tỷ đông ; lợi nhuận thuần đạt 49,2 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với 6 tháng đầu năm 2010.

So với cùng kỳ năm 2010, 6 tháng đầu 2011, doanh thu hoạt động tài chính tăng 6,4 tỷ đồng chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng; chi phí tài chính tăng 8,2 tỷ đồng trong đó lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng 8,8 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm 2,9 tỷ đồng; tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 2,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 50,7 tỷ đồng tăng 3,6 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 41,4 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với 6 tháng đầu năm 2010.

So với báo cáo tài chính trước soát xét, lợi nhuận trước thuế của TCR giảm gần 1 tỷ đồng do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh tăng.

Một số chỉ tiêu chính:

EPS theo TCR 6 tháng đầu năm đạt 1076 đồng/CP, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Q. Nguyễn
Theo Hsx

quynhnn

Trở lên trên