TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TCR, SEL: KQKD quý 3/2012

08-11-2012 - 14:42 PM | Doanh nghiệp

TCR, SEL: KQKD quý 3/2012

9 tháng đầu năm 2012, TCR đạt 1192,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với năm 2011 và LNST âm 10,03 tỷ đồng trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 9,66 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera (TCR) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu quý 3/2012 đạt 460,14 tỷ đồng, tăng 18% và lãi ròng đạt 9,19 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 3%, chi phí bán hàng tăng 26%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình: + Do chi phí đầu vào của quý 3/2012 tăng so với quý 3/2011 là do khí thiên nhiên tăng trên 50% , nguyên liệu chính tăng trên 5%, các chi phí khác, nhân công, vận chuyên đều tăng nên lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm 2011.

+ Đồng thời chi phí lãi vay tăng hơn  5 tỷ là đơn vị phải trả lãi vay của khoản tăng dây truyền sản xuất mới.

9 tháng đầu năm 2012, TCR đạt 1192,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với năm 2011 và LNST âm 10,03 tỷ đồng trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 9,66 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

460.14

389.85

18.03%

1192.85

1055.42

13.02%

LNTT

8.95

36.21

-75.28%

-10.02

87.76

 

LNST

8.95

29.68

-69.85%

-10.03

71.94

 

LNST (Ròng)

9.19

29.68

-69.04%

-9.66

71.94


EPS đồng

220

728

 

 

1.763

 

 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (SEL) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Quý 3/2012 doanh thu đạt 80,22 tỷ đồng, tăng 29% và LNST đạt 2,86 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

*Giải trình: + Theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày ngày 21 tháng 08 năm 2012 của Bộ tài chính, Công ty là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được giảm 30% thuế TNDN tương đương 732 triệu đồng.

+ Lãi suất ngân hàng giảm dẫn đến chi phí tài chính giảm 887 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2011.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2012, SEL đạt 234,84 tỷ đồng doanh thu, tăng 65% và LNST đạt 7,36 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng  kỳ năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.471 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

80.22

61.99

29.41%

234.84

142.6

64.68%

LNTT

2.94

1.12

162.50%

9.06

4.85

86.80%

LNST

2.86

0.74

286.49%

7.36

3.49

110.89%

EPS (đồng)

572

147

 

1.471

700


Hồng Vân

 

cucpth

Theo Trí thức trẻ/TCR/SEL

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên