TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TDH: Lợi nhuận ròng năm 2009 đạt 216 tỷ đồng

22-01-2010 - 19:02 PM | Doanh nghiệp

TDH: Lợi nhuận ròng năm 2009 đạt 216 tỷ đồng

Năm 2009, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) đạt 280,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, trong đó, phần chia lãi cho các bên liên doanh là 64,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của TDH, trong quý 4/2009, công ty đạt 102,4 tỷ đồng doanh thu và 74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Kết quả này giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2008 (276 tỷ đồng doanh thu – 148 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế). Điều này là do doanh thu và lợi nhuận năm 2008 tập trung chủ yếu vào quý IV. Còn trong năm 2009 được san đều hơn.

Trong quý 3/2009, TDH đạt 154 tỷ đồng doanh thu và 144 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế cả năm 2009, doanh thu của TDH đạt 482 tỷ đồng, giảm 177 tỷ (-19,5%) so với năm 2008.

Tuy vậy, tỷ trọng giá vốn hàng bán giảm đáng kể làm cho lợi nhuận gộp giảm 46,8 tỷ xuống 265 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh từ 9,6 tỷ lên 91,3 tỷ đồng. Điều này là do năm 2009, TDH được hoàn nhập dự phòng tài chính trong khi năm 2008 công ty phải trích lập dự lập phòng. Lợi nhuận khác cũng tăng từ 12 tỷ lên 43 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 344,4 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2009 đạt 280,4 tỷ đồng. Loại trừ phần chia lãi cho đối tác hợp tác kinh doanh, TDH đạt 216 tỷ đồng.

Cuối năm 2009, TDH đã tiến hành chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 để tăng vốn từ 252,5 tỷ lên 378,75 tỷ đồng. Tính đến sự pha loãng này thì EPS điều chỉnh của cổ phiếu TDH đạt khoảng 5.700 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2009, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của TDH đạt lần lượt 1.820 tỷ và 1.240 tỷ đồng.

Hiện TDH đầu tư 295 tỷ đồng vào công ty liên kết, liên doanh và 406 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
09Q4
08Q4
2009
2008
Doanh thu thuần
102.4
276.0
482.4
599.5
Lợi nhận gộp
60.9
157.0
265.1
311.8
Doanh thu tài chính
29.9
18.6
87.3
40.8
Chi phí tài chính
4.1
15.5
-4.0
31.2
Lợi nhận HĐKD
72.8
141.3
301.4
269.2
Lợi nhuận khác
1.7
6.7
43.0
11.7
LNTT
74.6
148.1
344.4
282.2
LNST
62.1
125.4
285.1
212.0
LNST cổ đông cty mẹ
60.8
112.9
280.4
198.4
+ trong đó: chia lãi cho các bên hợp tác KD
 
 
64.4
8.8
Kết quả kinh doanh của TDH
 
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/1, cổ phiếu TDH giảm 1.500 đồng xuống 58.500 đồng.
 
K.A.L
Theo TDH

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên