TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TDH-mẹ: Quý 3/2012 lãi vỏn vẹn hơn 2 triệu đồng

26-10-2012 - 06:20 AM | Doanh nghiệp

TDH-mẹ: Quý 3/2012 lãi vỏn vẹn hơn 2 triệu đồng

LNST 9 tháng đầu năm 2012 đạt 4,48 tỷ đồng giảm 87% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh 75% so với cùng kỳ đạt 25,25 tỷ đồng.

Các khoản giảm trừ doanh thu giảm mạnh 91% nên doanh thu thuần đạt 18,4 tỷ đồng giảm 33% so với quý III/2011. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lãi gộp đạt 8,3 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 16% trong khi chi phí cho hoạt động này giảm 40%. Sau khi trừ chi phí, TDH mẹ lỗ thuần 1,043 tỷ đồng, nhờ lãi khác nên TDH lãi nhẹ sau thuế 2,6 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ tới 5,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, TDH mẹ đạt 71,9 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 70% so với cùng kỳ do doanh thu bán hàng và doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư giảm mạnh. LNST 9 tháng đầu năm 2012 đạt 4,48 tỷ đồng giảm 87% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Tính đến thời điểm 30/09/2012, tiền và các khoản tương đương tiền là 7,45 tỷ đồng giảm mạnh so với mức 31,8 tỷ đồng đầu kỳ. Hiện các khoản chi phí kinh doanh dở dang của công ty là 424,8 tỷ đồng.

Dư vay và nợ dài hạn cuối quý III/2012 của TDH là 325,7 tỷ đồng trong đó có 208,87 tỷ đồng là khoản nợ trái phiếu phát hành.

Chỉ tiêu

Quý 3

Lũy kế 9 tháng

Năm 2012

Năm 2011

% thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

% thay đổi

Doanh thu bán hàng

25,25

100,4

-75%

91,55

327,9

-72%

Giảm trừ doanh thu

6,85

72,7

-91%

19,64

88,5


Doanh thu thuần

18,4

27,6

-33%

71,9

239,4

70%

Giá vốn hàng bán

10,06

20,3


43,8

156,3


Lợi nhuận gộp

8,3

7,3

14%

28,1

83,1


Doanh thu tài chính

4,25

5,07


31,8

39,2


Chi phí tài chính

8,6

14,3


34,6

52,6


Chi phí bán hàng

0,12

0,067


0,77

0,45


Chi phí QLDN

4,88

7,05


21,65

31,8


Lợi nhuận thuần

-1,043

-9,03


2,83

37,3


Lợi nhuận khác

1,045

1,18


1,88

3,8


LNTT

0,02

-7,85


4,7

41,16


LNST

0,02

-5,8


4,48

34,6

-87%

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên