TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TET, LCD: KQKD quý 4/2012

26-01-2013 - 19:33 PM | Doanh nghiệp

TET, LCD: KQKD quý 4/2012

Năm 2012, LCD đạt 64,69 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và 2,96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 17% so với cùng kỳ năm 20

Công ty Cổ phần  vải sợi may mặc Miền Bắc (TET) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 9,87 tỷ đồng, giảm 5% và lợi nhuận sau thuế đạt 375 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân do chi phí tăng đặc biệt chi phí tiền thuê đất, cụ thể tiền thuê đất quý 4/201 phải nộp 998 triệu đồng, trong khi quý 4/2012 phải nộp 4,94 tỷ đồng làm cho lợi nhuận giảm.

Lợi nhuận giảm là do quý 4/2011 có số tiền lợi nhuận thu được từ bán CP tại công ty CP Trường Hà là 13,33 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, TET đạt 38,31 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 10,11 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 1.772 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

9.87

10.35

-4.64%

38.31

39.19

-2.25%

LNTT

0.49

23.31

-97.90%

12.47

34.13

-63.46%

LNST

0.38

18.78

-97.98%

10.11

26.96

-62.50%

EPS (đồng)

66

3.294

 

1.772

4.272

 

 

Công ty Cổ phần  LILAMA – Thí nghiệm Cơ Điện (LCD) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 21,86 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% và lợi nhuận sau thuế đạt 986 triệu đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn hàng trên doanh thu là 86% cùng kỳ là 83% nên lợi nhuận gộp đạt 3,15 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2012, LCD đạt 64,69 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và 2,96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2011.

So với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt 90 tỷ đồng doanh thu và 3,6 tỷ đồng lợi nhuận, kết thúc năm 2012 LCD đã hoàn thành được 78% doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

21.86

20.76

5.30%

64.69

57.52

12.47%

Giá vốn

18.72

17.18

 

53.06

45.99

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

85.64%

82.76%

 

82.02%

79.95%

 

LN gộp

3.15

3.58

-12.01%

11.63

11.53

0.87%

LNTT

1.05

1.05

0.00%

3.62

3.39

 6.78%

LNST

0.99

0.78

26.92%

2.96

2.54

 16.54%

EPS (đồng)

 

 

 

2.196

1.880

 

Hồng Vân

cucpth

TET/LCD

Trở lên trên