TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TH1: Thông qua việc huỷ kế hoạch phát hành riêng lẻ

28-01-2013 - 19:15 PM | Doanh nghiệp

TH1: Thông qua việc huỷ kế hoạch phát hành riêng lẻ

Tuần cuối tháng 4 năm 2013 công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1)thông báo nghị quyết ngày 23/1.

Điều 1 : HĐQT thông qua việc hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết số:

19/NQ-HĐQT, ngày 09/11/2012.

Căn cứ vào Công văn số 0947/VSD-ĐK ngày 13/11/2012 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam trả lời về Thông báo thực hiện quyền mã TH1 theo đó việc xin ý kiến cổ đông về phát hành cổ phiếu riêng lẻ do không quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nên thực hiện theo Luật Doanh nghiệp( Điều 104) phải thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Vì vậy huỷ quyết định phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được HĐQT thông qua trên đây.

Điều 2: HĐQT thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ

đông thường niên 2013, và thời gian chốt danh sách họp như sau:

­ Thời gianthực hiện : Tuần cuối tháng 4 năm 2013

­ Địa điểmdự kiến : Hội trường Nhà hát lớn – Số 01 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

­ Thời gian chốt danh sách Cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên ( 2013): 15/03/2013

Toàn văn nghị quyết

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên