TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Than Miền Trung – VINACOMIN chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 12%

12-02-2014 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

Than Miền Trung – VINACOMIN chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 12%

01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Than Miền Trung – VINACOMIN (CZC)

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý của công ty;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc công ty;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014;

+ Và các nội dung khác theo quy định của pháp luật và bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 10/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên