TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THB: LNST quý I/2012 đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 16,20% so với cùng kỳ

24-04-2012 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

THB: LNST quý I/2012 đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 16,20% so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế quý I/2012 đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 16,20% so với cùng kỳ. EPS quý I/2012 đạt 158 đồng.

Công ty Cổ phần  Bia Thanh Hóa (THB) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2012

Theo đó, doanh thu thuần đạt 34,51 tỷ đồng, giảm 25,74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ trọng giá vốn/ doanh thu quý này  là 81,45% trong khi cùng kỳ năm ngoái là 79,86% nên THB đạt lợi nhuận gộp 6,39 tỷ đồng, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Các khoản trong quý này đều giảm: Chi phí tài chính giảm 69%, chi phí bán hàng giảm 30,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25%.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2012 đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 16,20% so với cùng kỳ. EPS quý I/2012 đạt 158 đồng.

Được biết, năm 2012 THB lên kế hoạch dự kiến đạt 558 tỷ đồng doanh thu và 30 tỷ đồng LNST. Mức chi cổ tức không thấp hơn 17%/năm.

Ch tiêu

QI/2012

QI/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

34.51

46.47

-25.74%

Giá vốn

28.11

37.11

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

81.45%

79.86%

 

LN gộp

6.39

9.36

-31.73%

DT tài chính

0.03

0.05

-40.00%

Chi phí tài chính

0.71

2.29

-69.00%

Chi phí bán hàng

1.66

2.39

-30.54%

Chi phí QL DN

1.85

2.47

-25.10%

Lợi nhuận thuần

2.21

2.27

-2.64%

LNTT

2.36

2.72

-13.24%

LNST

1.81

2.16

-16.20%

EPS

158

189

 

                                        

 Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên