TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thêm 14 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền

19-06-2015 - 08:28 AM | Doanh nghiệp

Thêm 14 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền

VCB, PMP, SLS, HOM, PVE, CTI, CMV, VGS, APP, CEC, TLG, SD6, TV4, SJE vừa công bố ngày chốt danh sách nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/7/2015.

CTCP bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng. Thời gian thực hiện 20/7/2015.

CTCP Mía đường Sơn La (SLS): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 21/7/2015.

CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thực hiện 3/8/2015.

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 30/7/2015.

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI): Ngày 2/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 15//7/2015.

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 16/7/2015.

CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS): ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thực hiện 6/8/2015.

CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thực hiện 20/7/2015.

CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC – UpCOM): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/7/2015.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG): Ngày 7/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 20/7/2015.

CTCP Sông Đà 6 (SD6): Ngày 7/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 24/7/2015.

CTCP Xây dựng Điện 4 (TV4): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 8/7/2015.

CTCP Sông Đà 11 (SJE): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 10/7/2015.

Mai Nguyễn

Theo InfoNet

Trở lên trên