TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thép Đình Vũ: Lỗ 342 tỷ đồng trong 2 năm liên tiếp

15-05-2010 - 19:43 PM | Doanh nghiệp

Thép Đình Vũ: Lỗ 342 tỷ đồng trong 2 năm liên tiếp

Năm 2009, CTCP Thép Đình Vũ tiếp tục lỗ 168,4 tỷ đồng sau khi lỗ 173,9 tỷ đồng trong năm 2008.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2009, Thép Đình Vũ đạt 1420,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 783,3 tỷ (-34,2%) so với mức 2.159 tỷ đồng của năm 2008.

Trong cả 2 năm, công ty đều bán hàng thấp hơn giá vốn. Lợi nhuận gộp năm 2009 là -48,6 tỷ đồng còn năm 2008 là -36,3 tỷ đồng.

Cả doanh thu và chi phí tài chính đều giảm mạnh so với năm trước: doanh thu tài chính giảm từ 39,4 tỷ xuống 3,4 tỷ; chi phí tài chính giảm từ 140,4 tỷ xuống 85,2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm từ 102,2 tỷ xuống 57,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2009 là -168,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lỗ 173,9 tỷ đồng của năm 2008.
 
Năm 2008, tính đến hết quý 2, Thép Đình Vũ vẫn có lãi hơn 227 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối quý 3 (theo BCTC kiểm toán) đã lỗ 118 tỷ đồng.

Trong năm 2009, Thép Đình Vũ đã tăng vốn điều lệ từ 229 tỷ lên 342,56 tỷ đồng. Tuy nhiên, với việc lỗ nặng trong 2 năm qua thì vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2009 chỉ còn 17,88 tỷ đồng. Lỗ lũy kế là 341,2 tỷ đồng.

Tổng vay và nợ tính đến cuối năm 2009 của công ty là 900 tỷ đồng.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
2009
2008
Doanh thu thuần
1420.7
2159.0
Giá vốn hàng bán
1469.4
2195.3
LN gộp
-48.6
-36.3
Doanh thu tài chính
3.4
39.4
Chi phí tài chính
85.2
140.4
Chi phí bán hàng
1.5
6.6
Chi phí QLDN
36.0
34.9
Lợi nhuận thuần HĐKD
-167.9
-178.8
Lợi nhuận khác
-0.4
4.9
LNTT
-168.4
-173.9
LNST
-168.4
-173.9
EPS (đồng)
-6944
-14476
Kết quả kinh doanh 2008-2009
của Thép Đình Vũ
K.A.L
Theo Thép Đình Vũ

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên