TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thị giá 3.700 đồng, V15 trả cổ tức bằng tiền 7%

11-02-2012 - 08:49 AM | Doanh nghiệp

Thị giá 3.700 đồng, V15 trả cổ tức bằng tiền 7%

Ngày giao dịch không hưởng quyền hưởng cổ tức và họp Đại hội cổ đông: 23/02/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Xây dựng số 15 (V15)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012

- Nội dung cụ thể:

(1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/03/2012

- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012, định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2012;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;

+ Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2011;

+ Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011; Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2012;

+ Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(2) Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 23/03/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng Số 15.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, ngày 10/2/2012, V15 đạt 3.700 đồng/cổ phiếu.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên