TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THV: Sẽ trình ĐHCĐ việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

28-03-2012 - 07:59 AM | Doanh nghiệp

THV: Sẽ trình ĐHCĐ việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

Trong nội dung tóm lược mà HĐQT dự kiến xin ý kiến cổ đông, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Tập đoàn Thái Hoà Việt Nam (THV)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/04/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2012

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/05/2012

- Địa điểm thực hiện: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hoà Việt Nam;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán;

+ Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2012;

+ Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành chứng khoán thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Nhà nước.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên