TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TIX: Trình kế hoạch LNST hợp nhất 62,5 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với năm 2012

19-01-2013 - 08:38 AM | Doanh nghiệp

TIX: Trình kế hoạch LNST hợp nhất 62,5 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với năm 2012

Cổ tức năm 2012 trình xin ý kiến là 20%/mệnh giá.

Sáng ngày 19/01/2013, Đại hội cổ đông thường niên, niên độ tài chính 2011 – 2012 của CTCP Sản xuất – Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Tanimex (MCK: TIX) sẽ được tổ chức.

Tại đại hội ban lãnh đạo sẽ xin ý kiến cổ đông về các nội dung quan trọng như sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2011 – 2012. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 768,8 tỷ đồng, đạt 84,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 121,3 tỷ đồng, đạt 106,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 89,7 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm đã đề ra.

Trong năm, lương bình quân của CBCNV đạt 7.085.00 đồng/người/tháng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ban điều hành doanh thu trong năm không đạt được kế hoạch do bị ảnh hưởng của lĩnh vực bất động sản- trong năm TIX chỉ bán được 50% tổng số căn hộ Chung cư Sơn Kỳ 2.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng công ty mẹ năm qua không đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do kinh doanh chung cư Sơn Kỳ 2 không đạt kế hoạch.

HĐQT dự trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2012 tỷ lệ 20%. 

Năm 2012 - 2013, TIX dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với Tổng doanh thu 351,1 tỷ đồng, bằng 45,7%; lợi nhuận trước thuế 81,9 tỷ đồng, bằng 67,5%; lợi nhuận sau thuế 62,5 tỷ đồng, bằng 69,7% so với thực hiện của năm 2011 – 2012. Cổ tức dự kiến 20%.

Kế hoạch doanh thu hợp nhất giảm mạnh do năm 2012 – 2013, đóng góp của nhóm công ty con giảm vì công ty con TaniService được chuyển thành CTCP từ tháng 6/2012; lợi nhuận sau thuế giảm do trong năm tới đây TIX sẽ không thực hiện kế hoạch trung hạn trong lĩnh vực bất động sản.

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên