TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TKC, THT, TC6: Kế hoạch kinh doanh 2011

16-04-2011 - 12:00 PM | Doanh nghiệp

TKC, THT, TC6: Kế hoạch kinh doanh 2011

ĐHCĐ TC6 cũng thông qua phát hành tăng vốn thêm 30 tỷ đồng để trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:3. Vốn điều lệ sau phát hành là 130 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TKC): Theo báo cáo thường niên, năm 2011, TKC đặt kế hoạch 450 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng LNST. So với thực hiện 2010, kế hoạch LNST năm 2011 tăng 14,1%.

ChỈ tiêu Thực hiện 2010 KH 2011 Tăng trưởng
Doanh thu 443.11 450 1.55%
LNST 21.91 25 14.10%

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV (THT): Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011, THT đặt kế hoạch 1.608,96 tỷ đồng doanh thu và 45,59 tỷ đồng LNTT. So với thực hiện năm 2010, kế hoạch LNTT năm 2011 giảm 24,77%. Kế hoạch cổ tức dự kiến từ 16-18%.

ChỈ tiêu Thực hiện 2010 KH 2011 Tăng trưởng
Doanh thu 1686.13 1608.96 -4.58%
LNTT 60.6 45.59 -24.77%
Cổ tức % 20 16-18  
Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - TKV (TC6): Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011, TC6 đặt kế hoạch 3109,03 tỷ đồng doanh thu và 90,52 tỷ đồng LNTT. So với thực hiện năm 2010, kế hoạch LNTT năm 2011 tăng 18,96%. Kế hoạch cổ tức dự kiến 15%.

ĐHCĐ cũng thông qua phát hành tăng vốn thêm 30 tỷ đồng để trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:3. Vốn điều lệ sau phát hành là 130 tỷ đồng.

ChỈ tiêu Thực hiện 2010 KH 2011 Tăng trưởng
Doanh thu 2883.1 3109.03 7.84%
LNTT 76.09 90.52 18.96%
Cổ tức % 18 15  

Lộc Anh
Theo TKC

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên