TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TKU: LNST sau kiểm toán năm 2009 giảm 23%

14-04-2010 - 10:55 AM | Doanh nghiệp

TKU: LNST sau kiểm toán năm 2009 giảm 23%

Công ty cũng tiến hành hồi tố LNST năm 2008 từ lỗ 8,22 tỷ thành lãi 0,51 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm toán, năm 2009, TKU đạt 826,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 47,3 tỷ đồng (-5,4%) so với số liệu trước kiểm toán.

Giá vốn hàng bán cũng giảm 38,1 tỷ dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 9,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính cũng tăng thêm 6,4 tỷ từ lên 40,3 tỷ đồng.

Đây là 2 nguyên nhân chính làm cho LNTT giảm gần 17 tỷ đồng từ 99,3 tỷ xuống 82,4 tỷ đồng.

LNST giảm từ 91,3 tỷ xuống 74,2 tỷ đồng, giảm 18,7%. EPS qua đó cũng giảm từ 4.304 đồng xuống 3.484 đồng.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Trước KT Sau KT Chênh lệch
Doanh thu thuần 873.9 826.6 -47.3
Giá vốn hàng bán 707.8 669.7 -38.1
LN gộp 166.1 156.9 -9.2
Doanh thu tài chính 5.2 5.0 -0.2
Chi phí tài chính 34.0 40.3 6.4
Chi phí bán hàng 8.9 8.9 0.0
Chi phí QLDN 33.2 33.4 0.2
Lợi nhuận thuần HĐKD 95.3 79.3 -16.0
Lợi nhuận khác 4.0 3.1 -0.9
LNTT 99.3 82.4 -17.0
LNST 91.3 74.2 -17.0
EPS (đồng) 4304 3484 -820

Ngoài ra, TKU cũng tiến hành điều chỉnh hồi tố kết quả LNST năm 2008 từ lỗ 8,22 tỷ thành lãi 0,51 tỷ đồng.

Trước đây, kết quả kinh doanh của TKU năm 2008 bao gồm kết quả kinh doanh của công ty mẹ (Tung Kuang) và công ty con (Tung Yang). Trong kết quả kinh doanh của công ty mẹ đã bao gồm khoản lỗ do đầu tư vào công ty con là 8,736 (dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn); trong quá trình lập báo cáo thì khoản lỗ này bị tính trùng 1 lần.

Theo quy định, khi lập BCTC hợp nhất thì phải hoàn nhập lại khoản đầu tư vào công ty con. Nhưng do sai sót trong quá trình lập báo cáo nên không ty đã không hoàn nhập, do đó dẫn đến việc từ lãi 0,51 tỷ thành lỗ 8,22 tỷ đồng.
 
 
Quốc Thắng
Theo HNX, TKU

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên