TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TMS: Thông qua phương án tăng vốn từ 132 tỷ lên gần 215.8 tỷ và phát hành trái phiếu chuyển đổi

21-04-2010 - 15:47 PM | Doanh nghiệp

TMS: Thông qua phương án tăng vốn từ 132 tỷ lên gần 215.8 tỷ và phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty dự kiến chia cổ phiếu thưởng 25% cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận để lại và phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1 giá 15.000 đồng/cp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 – 2010 của CTCP Kho vận giao nhận Ngoại thường TP.HCM (mã TMS) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương án phát hành trái phiếu, cổ phiếu phổ thông năm 2010.

Năm tài chính 2010 của TMS từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 và năm tài chính tiếp theo từ 01/04/2010 đến 31/03/2011.

TMS đã đặt kế hoạch năm tài chính từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 đạt 48 tỷ đồng tổng doanh thu (tăng 40% so với thực hiện cùng kỳ 2009) và 7.8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 72% so với thực hiện cùng kỳ 2009).

Kế hoạch năm tài chính tiếp theo từ 01/04/2010 đến 31/03/2011 đạt 244 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng LNTT.

Dự án đầu tư

Các dự án về đầu tư và dịch vụ sẽ nghiên cứu triển khai trong năm 2010: Đưa vào hoạt động nhà kho lạnh, kho CFS, cầu khung RTG. Đầu tư xây dựng, khai thác kho Ngoại Quan – Khu Bảo Thuế – Khu trung tâm Logistics tại khu công nghệ cao TP.HCM, trở thành nhà cung cấp dịch vụ Logistics chính cho khu Công nghệ cao; tiếp tục đầu tư tăng quy mô của công ty TNHH một thành viên Vận tải Ngoại thương để trở thành một trong những công ty hàng đầu về vận chuyển container trên cả nước....

Công ty dự kiến chia cổ tức 10% bằng tiền mặt trong năm tài chính 01/04/2010 – 31/03/2011, đồng thời chia thưởng cổ phiếu (dự kiến 25%).

Phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu phổ thông

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010. Trái phiếu phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (dự kiến quý II – quý III/2010 thực hiện); tổng mệnh giá phát hành không quá 100 tỷ đồng; mệnh giá trái phiếu 1 triệu đồng; số lượng phát hành không quá 100,000 trái phiếu.

Kỳ hạn chưa được quyết định song không ngắn hơn 12 tháng và không vượt quá 24 tháng. Lãi suất dự kiến không vượt quá 8%.

Quyền chuyển đổi là 50% cuối năm thứ 1 và 50% cuối năm thứ 2. NĐT có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần, phần trái phiếu không thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2 sẽ được công ty thanh toán bằng tiền mặt.

Để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ trong điều khoản chống pha loãng cổ phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên HoSE nếu tổ chức phát hành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hay trả cổ tức...

Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết dịnh nhưng không thấp hơn 80% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.

Giai đoạn 2, công ty phát hành cổ phiếu phổ thông dự kiến 6 tháng cuối năm 2010, tăng vốn từ 132 tỷ lên gần 215.8 tỷ.

Theo đó, công ty dự kiến chia cổ phiếu thưởng 25% cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận để lại và phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1 giá 15.000 đồng/cp; phát hành cho cán bộ công nhân viên 660,000 cp giá 15,000 đồng/cp (hạn chế chuyển nhượng 2 năm).

Hoàng Ly
Theo HSX

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên