TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TNA: Đặt LNTT 50 tỷ đồng, cổ tức 20 – 25%

08-04-2012 - 15:14 PM | Doanh nghiệp

TNA: Đặt LNTT 50 tỷ đồng, cổ tức 20 – 25%

Cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 20% - đã chia. Năm nay TNA sẽ có quyết định triển khai chính thức dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, Tp. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/04/2012, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu (MCK: TNA) đã tiến hành thành công. Theo đó, các nội dung trình bầy trong tờ trình đều được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã thống qua chia cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 20% - đã chia. Năm 2011, TNA đạt 40,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 39,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận thực hiện chia cổ tức năm 2011 là lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ chưa hợp nhất do lợi nhuận công ty con được chuyển về vào năm 2012.

Năm 2011, Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20 – 25%. Kết quả kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận vượt 8,1% kế hoạch, nhưng TNA thực hiện chia 20% bằng tiền, lợi nhuận dể lại 9,3 tỷ đồng chuyển sang năm 2012 phục vụ dự án đầu tư.

Từ năm 2012, TNA bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mua bán Simili các loại, mua bán cai su, mua bán tơ, xơ, sợ, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, kho bãi và lưu chuyển hàng hóa, quảng cao.

Năm 2012 dự án công trình 277B Cách Mạng Tháng Tám, Tp. Hồ Chí Minh sẽ có quyết định triển khai chính thức khi đã hội đủ các yếu tố khả thi về vốn, đối tác, phương án kinh doanh trên cơ sở sử dụng các nguồn lực về vốn tự có, vốn phát hành cổ phiếu và vốn hợp tác.

Tại đại hội, đại diện của TNA cho biết: TNA cũng có tính toán đến phát hành CP để huy động vốn, nhưng chưa có chi tiết cụ thể về thời gian. TNA chỉ vay ngân hàng trong chừng mực nào đó.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2011 là 216 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn có khoảng 58 tỷ đồng, tuy nhiên, công ty chưa có kế hoạch chia thưởng CP vì đây là khoản thặng dư từ phát hành vốn cho dự án. HĐQT sẽ xem xét chia thưởng khi thực hiện phát hành CP huy động vốn phục vụ dự án.

Một số chỉ tiêu năm 2012:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

% tăng/giảm so với năm trước

Doanh thu

1.113,1 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

- 6%

Lợi nhuận trước thuế

50,27 tỷ đồng

50 tỷ đồng

Cổ tức

20% bằng tiền

20 – 25%

Như vậy, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2012 xấp xỉ bằng thực hiện năm 2011.

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên